TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1600/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 16/08/2017
1632\QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/08/2017
88/BC-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2013 đến năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 28/07/2017
06/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Tài chính về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước huyện năm 2016 27/07/2017
43/KH-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 17/04/2017
362/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang 21/02/2017
2961/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang năm 2015 28/12/2016