TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
168/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Thông báo Các lĩnh vực khác Về việc kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng loạt cho người sử dụng trên địa bàn huyện Gò Quao 31/08/2021
167/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Thông báo Các lĩnh vực khác V/v treo quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) 31/08/2021
273/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 27/08/2021
163/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Gò Quao 06/08/2021
04/NQ-UBBC UBND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2021
03/NQ-UBBC UBND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Gò Quao khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 28/05/2021
02/NQ-UBBC UBND huyện Gò Quao Nghị quyết V/v lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Gò Quao khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử 23/04/2021