TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 63

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
Sử dụng một thư điện thử Chính phủ Báo cáo Sử dụng một thư điện thử 14/12/2016
43/KH-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 17/04/2017
88/BC-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2013 đến năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 28/07/2017
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Tài chính Về việc phê chuẩn quyết toán nhà nước huyện năm 2017 22/08/2018
2393/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/10/2018
19/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Quao 20/12/2019