TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
26/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Nghị định Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 28/07/2017
88/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017
80/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 17/07/2017
76/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
53/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017
44/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định BHXH Việt Nam Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017