TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
28/2017/NĐ-CP UBND tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 28/07/2017
27/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/07/2017
19/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2017
18/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/05/2017
12/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Kế hoạch và đầu tư Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ưng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 22/04/2017
45/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Khoa học và công nghệ V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/09/2016