TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định hướng mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017
15/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 09/06/2017
226/2016/TT-BTC Chính phủ Thông tư Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 11/11/2016