TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2017
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2017
10/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 20/12/2017
09/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư V/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 19/12/2017
08/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 19/12/2017