TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Kế hoạch và đầu tư Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ưng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 22/04/2017
31/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm 23/03/2017