TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
122/UBND-NNPTNT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v: Tập trung các giải pháp phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện 09/08/2019
1600/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 16/08/2017
1632\QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/08/2017
362/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang 21/02/2017
558/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 05/04/2016