TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Tài chính Về việc phê chuẩn quyết toán nhà nước huyện năm 2017 22/08/2018
06/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Tài chính về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước huyện năm 2016 27/07/2017