TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
728/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 23/03/2020
727/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 23/03/2020
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
640/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 22/03/2019
11/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Xin ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 huyện Gò Quao 17/01/2019
84/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 15/06/2018
2961/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang năm 2015 28/12/2016