TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
53/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017
42/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Xây dựng Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017