TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
80/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 17/07/2017
16/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định hướng mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017
15/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 09/06/2017
53/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017
30/2017/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21/03/2017
226/2016/TT-BTC Chính phủ Thông tư Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 11/11/2016
25/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014