TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2020 HĐND huyện khóa X 20/12/2019
19/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Quao 20/12/2019
18/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2019
13/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 20/12/2019
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Tài chính Về việc phê chuẩn quyết toán nhà nước huyện năm 2017 22/08/2018
13/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 20/12/2017
12/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2017