TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 17

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2020 HĐND huyện khóa X 20/12/2019
19/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Quao 20/12/2019
18/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2019
13/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 20/12/2019
127/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Thông báo Giáo dục và Đào tạo Kết quả xét tuyển viên chức huyện Gò Quao năm 2019 16/12/2019
727/STTTT-TTBCBC UBND tỉnh Công văn điều hành V/v triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 28/11/2019
587/STTTT-TTBCBC UBND tỉnh Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v thông tin, tuyên truyền cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 01/10/2019