TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
203/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam(02/9/1945-02/9/2020) 26/08/2020
2601/VPCP-KGVX Văn phòng Chính Phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 03/04/2020
59/UBND-VP UBND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020
440/UBND-VHXH UBND tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
16/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
55/UBND-VP UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 28/03/2020
425/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 27/03/2020