TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu 03/CT-UBND
Trích yếu nội dung Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Gò Quao
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày có hiệu lực 31/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành UBND huyện Gò Quao
Người ký duyệt KT. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, Trang Hồng Nghĩa
Download FILE_20220601_062238_03-CT-UBND.signed (1).pdf