TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu 1877/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày có hiệu lực 13/06/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND huyện Gò Quao
Người ký duyệt KT. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, Trang Hồng Nghĩa
Download 1877-QD-UBND.signed.pdf