TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu 142/UBND-TNMT
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gò Quao
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày có hiệu lực 11/03/2024 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành UBND huyện Gò Quao
Người ký duyệt KT. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, Trang Hồng Nghĩa
Download document-7.pdf